El sorteig es farà efectiu en aquelles assignatures en les quals no hagen places per a tots els inscrits, tal com s’indicava en les normes de la matrícula:

En aquelles matèries en les quals hi haja places suficients l’admissió serà automàtica. En cas de no haver-hi suficients places en alguna assignatura, l’admissió en aqueixes matèries es determinarà per sorteig (un sorteig per cada mòdul). A partir del cognom que determine el sorteig s’aniran tancant les llistes per rigorós ordre alfabètic.

La data de matriculació per a alumnes antics finalitza el 30 de juny. El sorteig s’aplicarà NOMÉS als alumnes ja matriculats. A partir de juliol matricularem al nou alumnat en les matèries en les quals queden vacants. Per tant, pot ser impossible accedir a alguna de les assignatures, encara que se siga alumne antic. Intentarem fer els ajustos necessaris en espais i grups perquè no siga necessari aplicar el sorteig i tothom tinga plaça, però pot ser complicat en alguna matèria concreta.

Per al sorteig:

  1. Introduirem en un recipient totes la lletres de l’alfabet, de la A a la Z.
  2. Per a aquelles matèries en les quals hi haja excés de demanda traurem mínim 2 lletres de l’abecedari fins que corresponga a un cognom concret a partir del qual es començaran a ordenar les llistes, fins al contingent màxim. La resta passaran a la llista d’espera o s’intentarà reubicar-los en un altre grup.
  3. MATÈRIES EN LES QUALS SOL HAVER-HI MAJOR NÚMERO D’INSCRITS.

HORARI: dilluns 3 de juliol, 17.30h.

Acta sorteig

Vídeo del sorteig