IMPORTANT

Les llistes es troben ordenades alfabèticament.

Tots els alumnes estan admesos en les matèries triades.

PER RESPECTE A LA RESTA DE COMPANYS I A LES NORMES DE MATRICULACIÓ només poden acudir a les assignatures en les quals s’ està matriculat. No és possible canviar-se d’assignatura, ni de grups. A partir del novembre, conscients que es produeix una selecció natural en les diferents matèries, farem els canvis de grups o d’activitats que siguin possibles.

Si detectessin algun error, o tenen algun dubte, contacten amb nosaltres.

El curs comença oficialment el dilluns 2 d’octubre.

Durant el curs 23-24 mantindrem algunes de les normes de seguretat i aforament aplicades el curs passat. Informarem amb detall abans de l’ inici del curs.

València, 12 de juliol de 2023