A continuació us presentem el professorat que impartirà les diferents assignatures al llarg d’aquest curs.