IMPORTANT

Les llistes es troben ordenades alfabèticament.

En la majoria de les matèries tots els alumnes estan admesos.

  1. El grup d’ENGLISH ADVANCED dels dijous està pendent de la matrícula de nous alumnes per decidir si es manté en programa o no. Si no hi ha un nombre mínim d’inscrits, els interessats passarien automàticament al grup ENGLISH INTERMEDIATE dels dijous al matí.
  2. Només hi ha hagut llista d’espera a GEOGRAFIA II. Aquests alumnes passen automàticament al grup I, momentàniament. Les llistes s’han ordenat a partir del cognom que va eixir en el sorteig realitzat l’1 de juliol:
    1. En les normes de matriculació s’indicava que es realitzaria sorteig l’1 de juliol per determinar les places en aquelles matèries amb excés de places sol·licitades. Al final només ha fet falta aplicar-lo en GEOGRAFIA II.
    2. El vídeo del sorteig es pot veure en la nostra web (punxar ací) a l’apartat SORTEIG DE PLACES ALUMNES ANTICS.

PER RESPECTE A LA RESTA DE COMPANYS I A LES NORMES DE MATRICULACIÓ només poden acudir a les assignatures en les quals s’ està matriculat. No és possible canviar-se d’assignatura, ni de grups. A partir del novembre, conscients que es produeix una selecció natural en les diferents matèries, farem els canvis de grups o d’activitats que siguin possibles.

Si detectessin algun error, o tenen algun dubte, contacten amb nosaltres.

El curs comença oficialment el 3 d’octubre.

Durant el curs 22-23 mantindrem algunes de les normes de seguretat i aforament aplicades el curs passat. Informarem amb detall abans de l’ inici del curs.

València, 12 de juliol de 2022